תרגול פעלי עזר באנגלית
English Practice - am / is / are
.לפניכם משפטים שונים. בחרו את המילה החסרה במשפט לפי מה שנלמד בכיתה , ובסיום תוכלו לבדוק את תשובותיכם ולקבל ציון


:( ! כתוב כאן את שמך (בעברית

------- . סוף המבדק --------